ברוכים הבאים למילת היום!

בעמוד הטוויטר של וול סטריט תוכלו למצוא כל יום מילה  חדשה באנגלית עם הפירוש שלה ודוגמה לשימוש במילה במשפט. אם פספסתם את המילים שפורסמו בטוויטר, או שאתם רוצים למצוא את כל המילים שפורסמו החודש בצורה מרוכזת – אתם מוזמנים להיכנס לכאן ולהתעדכן בכל מילות החודש.

אז איזה מילים יכתבו בנובמבר? ניתן למצוא בטבלה מתחת או להרשם לטוויטר שלנו.

 להצטרפות למילת היום בטוויטר של וול סטריט לחצו כאן.

 

Date Word Part of
Speech
Meaning Example
November – 1 agreement n. an arrangement that is accepted by all parties to a transaction There is wide agreement on this issue.
November – 2 zone n. a specific district, area, etc. Carful, this is a dangerous zone.
November – 3 addictive adj. producing or tending to cause. The addictive thrill of surfing.
November – 4 ailment n. a physical disorder or illness. She suffered from a chronic back ailment.
November – 5 cover v. to provide with a covering or top. Lakes cover much of the state.
November – 6 delicacy n. the quality of being easily broken or damaged; fragility The delicacy of the glassware.
November – 7 demolish v. to destroy or ruin (a building or other structure). Tons of explosives were used to demolish the building.
November – 8 emphasis n. something that is given great importance. A prep school with a long established emphasis on sports.
November – 9 fortune n. position in life as determined by wealth. He hoped to achieve fame and fortune.
November – 10 depressed adj. being or measured below the standard or norm. Prices have remained at a depressed level.
November – 11 habit n. an acquired behavior pattern regularly followed until it has become almost involuntary. He still gets up early every day from habit.
November – 12 giant adj. unusually large, great or strong. We have a giant tree next to our house.
November – 13 enchanting adj. charming; captivating. Visitors find Jerusalem to be an enchanting place.
November – 14 held v. To have or keep in the hand; grasp. She picked up the trophy and held it over her head.
November – 15 illustrate v. to meke clear or intelligible, as by examples or analogies. Please give a few examples to illustrate your point.
November – 16 skills n. the abillity, coming one's knowledge, practice, aptitude, etc., to do something well. Cooking is one of the useful skills.
November – 17 northern adj. lying toward or situated in the north. The northern part of the state.
November -18 local adj. characteristic of or associated with particular locality or area. We had dinnerat a local restaurant.
November – 19 increase n. the act of increasing; augmentation An increase in life expectancy.
November – 20 merit v. to be worthy of; deserve. His good work merits a raise.
November – 21 passenger n. a person travelling in a car, train, boat, etc., not driven by him. I saw a passenger next to the driver in this car.
 
November – 22 memorize v. To commit to memory; learn by heart. I find it hard to memorize the song we heard in class.
November – 23 prestigious adj. having prestige; esteemed. My articlehas been published by a prestigious medical journal.
November – 24 rage n. being extremely angry. Her note to him was full of rage.
November- 25 reduce v. make smaller or less in amount. We are trying to reduce our debt.
November – 26 secluded v. a place not seen or visited by many people; sheltered and private. He secluded himself in his room to study for the exam.
November – 27 piece n. an amount or portion forming separate structure. We're missing one piece of the puzzle.
November – 28 tight adj. fastened firmly in place. The lid is too tight, I can't loosen it.
November – 29 surge n. a sudden, strong rush or burst. There was a sudden surge toward the door.
November – 30 worn v. affected by wear or use. A badge worn by police officers.

למילים מחודשים קודמים:

מילת היום חודש מאי

מילת היום חודש ספטמבר

סגירת תפריט
Call Now Button
×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן