ברוכים הבאים למילת היום!

בעמוד הטוויטר של וול סטריט תוכלו למצוא כל יום מילה  חדשה באנגלית עם הפירוש שלה ודוגמה לשימוש במילה במשפט. אם פספסתם את המילים שפורסמו בטוויטר, או שאתם רוצים למצוא את כל המילים שפורסמו החודש בצורה מרוכזת – אתם מוזמנים להיכנס לכאן ולהתעדכן בכל מילות החודש.

אז איזה מילים יכתבו במאי? ניתן למצוא בטבלה מתחת או להרשם לטוויטר שלנו.

 להצטרפות למילת היום בטוויטר של וול סטריט לחצו כאן.

 

Date Word Part of
Speech
Meaning Example
1 – May anxiety n.  intense uneasiness  When I heard about the car crash, I felt great anxiety because I knew you’d been driving on that road.
2 – May dogged adj. determined, patiently insistent Thanks to the doctor’s dogged persistence, a cure was found for Marcie’s condition. 
5 – May sycophant n.  someone who praises and flatters for their own advantage What Denis said about you wasn’t sincere; he’s a complete sycophant.
6 – May refurbish v. to restore, to clean up Instead of selling your old furniture, why not have it refurbished?
7 – May reservoir n. an artificial lake used for storing water People are not allowed to swim in  the town reservoir.
8 – May concise adj.  brief and direct  Keep your instructions concise please, we don’t have much time.
9- May kudos n. praise or reputation coming from one’s achievements Although everyone in the team contributed to its success, all the kudos went to the captain.
12 – May consensus n.  an agreement of opinion After many days of discussion, the committee finally reached a consensus.
13 – May oblivious adj.  unaware of, not knowing anything about He keeps spending money; he seems to be oblivious to the debts which he’s building up.
14 – May strenuous adj. needing great energy or effort The police made strenuous efforts to find the missing child.
15 – May comprehensive
adj.
complete, including everything  This is a comprehensive list of all the Chinese restaurants in the city.
16 – May frivolous adj. of little importance, trivial paying attention to things of no importance How can you talk about something so as fashion when the country is facing complete disaster?
19 – May clandestine adj. secret  John and Sophie, who are both married, have been carrying on a clandestine affair for the past year.
20 – May irrevocable adj. incapable of being taken back or reversed The Bill of Rights is an irrevocable part of American law.
21 – May proscribe v. to condemn, to make illegal Smoking in bars and restaurants is now proscribed in most European countries.
22 – May reciprocate v. to give something in return, to share (feelings) I’m hopelessly in love with Samantha, but I’m afraid that she doesn’t reciprocate my feelings.
23 – May usurp v. to take by force and without right The army general tried to usurp control of the government.
26 – May resilient adj. able to recover from bad luck or to deal with problems Fortunately children are very resilient, and their able to survive the most appalling circumstances. 
27 – May delegate v. to hand over responsibility for something The dean delegated the task of finding a new professor to a special hiring committee.
28 – May lavish adj. generous, giving without limits After a lavish wedding with hundreds of guests and the finest foods and wines, the couple went to the Seychelles for their honeymoon.
29- May vestige n. a mark or trace of something lost or disappeared There are vestiges of a 15th-century church in my garden.
30- May exacerbate v. to make more violent, intense The scary movie I saw last night exacerbated my fears of the dark.

למילים מחודשים קודמים:

למילים מחודש ספטמבר

למילים מחודש אוגוסט

סגירת תפריט
Call Now Button
×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן