מילת היום הוא פרויקט של וול סטריט, שעוזר לכם ללמוד כל יום מילה חדשה באנגלית, דרך הטוויטר של וול סטריט. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להשתתף, הוא להצטרף לעמוד הטוויטר שלנו, ותקבלו כל יום מילה חדשה.

בעמוד הזה ריכזנו את כל המילים של החודש, למקרה שפספסתם  או שאתם רוצים לחזור על כל המילים שפורסמו החודש בצורה מסודרת.

להצטרפות למילת היום בטוויטר של וול סטריט לחצו כאן.

 

Date Word Part of
Speech
Meaning Example
2-july wily adj.  cunning, clever, not straightforward The fox is regarded as one of the wiliest of animals.
3-july agriculture n. farming  Civilization started when early humans settled in one place and began using agriculture to grow their food.
4-july nadir n. the lowest or the worst point or moment Losing five games one after another must be the nadir of the team’s fortunes this season; things can only get better from now on.
5-july retract v. to take back, to pull back The CEO retracted his unwise statement about the company’s financial problems.
8-july efficacious adj. effective The pharmacist said that this the cold medicine was very efficacious, but I’m still sneezing and coughing .
9-july eclectic adj. consisting of a wide variety of elements He has very eclectic tastes in music: from hip-hop and jazz to rock and Classical.
10-Jun philanthropic adj.  charitable, benevolently giving away money or resources  She doesn’t expect to be paid for this; her motives are entirely philanthropic.
11-july meager adj. small and inadequate in size or quality The meager quantities of food that the inhabitants manage to grow are not enough to feed their growing families.
12-july repulsive adj. disgusting, horrible Many people find snakes and spiders repulsive.
15-Jun preclude v. to prevent, to avoid, to stop something from happening Being married doesn’t seem to preclude him from inviting other women out to dinner.
16-july vigilant adj. watchful, paying constant attention We remained vigilant throughout the night, but the expected attack never came.
17-july homogeneous adj. all of the same texture or type The population in my neighborhood is very homogeneous; they’re almost all professional couples with children.  
18-july totalitarian adj. not democratic, authoritarian (political system) Totalitarian governments frequently arrest journalists on false charges. 
19-july pejorative adj. negative, critical, not complimentary In the 18th century the word “actress” was generally used in a pejorative sense.
22-july raze v.  to demolish, to take to pieces completely Many German cities were more or less razed to the ground during the Second World War.
23-july linchpin n. the most important part; the part that holds the others together Jack is the linchpin of the company’s commercial strategy; we’d be lost without him.
24-july myriad adj. very numerous and diverse A city like New York presents you with myriad ways of enjoying yourself.
25-july aquatic adj. relating to water  Marine biologists study fish and other aquatic creatures.
26-july partisan n. a follower, someone who takes a side in a discussion or argument He pretends to be objective on this issue, but in fact he’s highly partisan.
29-july procure v. to obtain, acquire, get hold of Somehow he was able to procure a passport which enabled him to get out of the country safely.
29-july pittance n. a very small amount, particularly of money Considering how hard I work, I’m paid a pittance.
30-july calamity n. An extremely disastrous event  The recent earthquake in Haiti was a calamity for that unfortunate country.
31-july resolve v. to find a solution Sarah and Emma resolved their differences and became friends again.

למילים מחודשים קודמים:

למילת היום מחודש אפריל 

למילת היום מחודש פברואר

סגירת תפריט
Call Now Button
×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן