שיווק: מילים חשובות באנגלית

25 במאי 2022

עולם השיווק - מילים באנגלית

לאור פעילות קלאב מוצלחת למנהלי שיווק, שעסקה בעולמות השיווק, אוצר מילים, נושאים ופעילויות מעולם השיווק - הכל באנגלית, אנו מפרסמים את אוצר המילים שבו עסקנו בקלאב. הגיע הזמן לדבר על תוכנית שיווקית עבור העסק שלך. או שאולי החלטת להמשיך בקריירת קידום ושיווק. שיווק הוא תחום חדשני (מתקדם ומתפתח) שיש לו אוצר מילים מיוחד משלו. כל מי שמתעסק בשיווק זקוק לאוצר המילים רחב כדי לדון ברעיונות למכירת מוצרים או שירותים. בימינו, שפת השיווק תמיד משתנה ומתפתחת, מה שאומר שתמיד יש מילים, ביטויים וניבים חדשים ללמוד.

1brand

n. a particular make of product - to brand v. - branded adj.

2consumer

n. the person who buys and uses a product or service - to consume v.

3costv.  to estimate the price of making a product - costing n.
4developv. to create a new product or improve an existing one - product development n.
5distributionn. the delivering of products to end-users, inc. advertising, storing etc.
6end-usern. the person, customer etc. who is the ultimate (and so real) user of a product
7imagen. the concept or perception of a firm or product held by the general public
8labeln. small piece of paper, metal etc. on a product giving information about it
9launchv. to introduce a new product, with publicity etc - product launch n.
10mail ordern. the selling of goods by post - mail-order catalogue n.
11market researchn. study of consumers' needs & preferences, often for a particular product
12packagingn. the wrapping or container for a product
13point of salen. the place where a product is actually sold to the public - point-of-sale adj.
14productn. something made to be sold; merchandise [includes services] - to produce v.
15public relationsn. creation and maintenance of a good public image - public relations officer n.
16registeredadj. registered or officially recorded as a trademark - ® abbr. - to register v.
17sponsorn. firm supporting an organisation in return for advertising space - also v.
18S.W.O.T.abbr. Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats
19total productn. the whole product, Inc. name, packaging, instructions, reliability, after-sales etc.
20trademarkn. special symbol, design, word etc. used to represent a product or firm - " abbr.