exercisesעבר מתמשך – Past Continuous

עבר מתמשך – Past Continuous

העבר המתמשך הוא אחד הזמנים העיקריים המשמשים לתיאור מצבים בעבר באנגלית. מתי ואיך משתמשים בו? המשך לקרוא כדי לגלות!

העבר המתמשך

הידיעה כיצד להשתמש בעבר ברציפות מאפשרת לך להעשיר את תיאורי העבר שלך, במיוחד כאשר אתה מספר סיפור ורוצה להיכנס לפרטים על מה שקרה.

איך להשתמש בעבר המתמשך

אנו משתמשים בעבר המתמשך על ידי שימוש בצורת העבר הפשוטה של הפועל 'להיות' (to be) - היה/היו (was/were) - והפועל הראשי במשפט בצורת ing. לדוגמה,

You were reading a book (קראת ספר).

כדי ליצור שאלות נהפוך את פועל העזר היה/היינו ואת הנושא:

Were you reading a book? (קראת ספר?).

וכדי ליצור צורות שליליות אנו מוסיפים not: 

You weren’t reading a book (לא קראת ספר).

להלן טבלה עם סט שלם של דוגמאות:

 Screen Shot 2023-09-11 at 11.37.41.png

צורת התשובה הקצרה היא Yes, I was./No, I wasn’t (כן, הייתי./לא, לא הייתי).

אז מתי אנחנו משתמשים בעבר ברציפות? ישנם שני שימושים עיקריים לזמן עבר זה:

1. תיאור פעולה בזמן מסוים בעבר 

At 4 p.m. I was reading a book (ב-4 בצהריים קראתי ספר). 

זה אומר שפעולת הקריאה התחילה לפני השעה 16:00 והמשיכה באותה תקופה. הנה עוד כמה דוגמאות:

What were you doing at 12:30? 

We were having lunch at 12:30.

Jana was still sitting in the classroom at 5 p.m.

The children were having tea at 4:30 p.m.

The traffic wasn’t moving at all at 8 a.m.

2. השוואה בין שתי פעולות שהסתיימו בעבר

When I arrived, the children were waiting for me (כשהגעתי, הילדים חיכו לי).

זה אומר שהילדים התחילו לחכות והאקשן נמשך כשהגעתי. הנה עוד כמה דוגמאות:

I was falling asleep when I heard a noise downstairs.

They were just going onto the motorway when they got a flat tire.

Was it raining when you went out?

Mrs Evans was making a phone call when we went into her office.

עבר רציף או עבר פשוט? 

אם אתה מתאר רצף של פעולות שהתרחשו בסדר כרונולוגי, השתמש בעבר הפשוט. לדוגמה, 

I got up, had a shower then went downstairs for breakfast (קמתי, התקלחתי ואז ירדתי למטה לארוחת בוקר).

אם אתה רוצה לתת כמה פרטים כדי לעזור למאזין לדמיין מצב בצורה ברורה יותר, השתמש בעבר ברציפות. לדוגמה,

When I went into the kitchen, my brother was making some chicken and eggs (כשנכנסתי למטבח, אחי הכין עוף וביצים).

העבר המתמשך הוא זמן שימושי מאוד, וכפי שאתם יכולים לראות, לא קשה לשימוש. בדוק את החידון בראש הפוסט הזה כדי להתאמן מעט.

הדרך הטובה ביותר ללמוד את הזמן הזה יחד עם צורות אחרות באנגלית היא לעשות קורס מובנה. בוול סטריט אנגלית תוכלו ללמוד כיצד להשתמש בכל הזמנים באנגלית בצורה מהנה ומעשית, באמצעות האזנה ודיבור. קבל מידע נוסף בדף הקורסים שלנו.

תרגולים נוספים
תרגול בנושא שמות תואר השוואתיים

הדרך הנפוצה ביותר להשוואה באנגלית היא שימוש בשמות תואר השוואתיים (כדוגמת יותר ופחות) המבטאים הבדל נגלה בין אנשים, חפצים, מקומות, מצבים וכו׳. עמוד זה כולל מידע נוסף על שמות תואר השוואתיים.

Present Progressive: תרגול בנושא הווה ממושך

Present Progressive הוא זמן המתאר פעולה מתמשכת או זמנית, והוא נמצא בשימוש רחב בשפה האנגלית. אם אתם בשלבים הראשונים של למידת השפה - התרגול הזה הוא בול בשבילכם.