exercisesתרגול בנושא שמות תואר השוואתיים

תרגול בנושא שמות תואר השוואתיים

במהלך השיחה היומיומית, אנו מרבים להשוות בין אנשים, מקומות ודברים כדי להביע העדפות והבדלים. ובעבודה אנחנו צריכים לעתים קרובות לבצע השוואות בין מוצרים, שירותים וחברות. איך אנו יכול לעשות את זה באנגלית? המשיכו לקרוא כדי לגלות את הדרכים השונות להשוואה באנגלית.

כאשר אנו רוצים להביע הבדל, אנו יכולים לומר שאדם או דבר עדיפים על אחרים, או שהם נחותים, או שהם זהים. הדרך הנפוצה ביותר להשוואה היא שימוש בתואר השוואתי המבטא הבדל נראה. שמות התואר הללו נוצרים בשלוש דרכים שונות, לפי אורך המילה: 

שמות תואר ארוכים (עם שתי הברות או יותר) - הוסף עוד (More) לפני שם התואר. לדוגמה,

My current job is more challenging than my last one (העבודה הנוכחית שלי מאתגרת יותר מהקודמת שלי). 

Which of these two products was more successful last year? (איזה משני המוצרים האלה הצליח יותר בשנה שעברה?). 

It’s more expensive to relocate the offices in the city but it’s more convenient (זה יותר יקר להעביר את המשרדים בעיר אבל זה יותר נוח).

שמות תואר קצרים (עם הברה אחת) – הוסף –er לשם התואר. לדוגמה,

The sales team is working much harder this month. They’re doing a great job! (צוות המכירות עובד הרבה יותר קשה החודש. הם עושים עבודה נהדרת).

Our profit is higher too (גם הרווח שלנו גבוה יותר).

Is it quicker to send the goods by air or by sea? (האם זה מהיר יותר לשלוח את הסחורה באוויר או בים?)

חריגי איות!

כאשר שתי האותיות האחרונות של שם תואר הן תנועה ועיצור, אנו מכפילים את העיצור האחרון. לדוגמה,

big – bigger (גדול - גדול יותר)

fat – fatter )שמן - שמן יותר(

שמות תואר שיש להם שתי הברות המסתיימות ב-y, אנו משנים את ה-y ל- i ומוסיפים er. לדוגמה,

It’s easier to set up a meeting online than in person (קל יותר לקבוע פגישה באינטרנט מאשר באופן אישי).

This package is heavier than that one (החבילה הזו כבדה יותר מזו).

The customer service operators are busier in the morning than in the afternoon (מפעילי שירות הלקוחות עסוקים יותר בבוקר מאשר אחר הצהריים).

שימוש ב'פחות'

על מנת לבטא את הרעיון ההפוך של מישהו או משהו בעל איכות נחותה, אנו משתמשים ב'פחות' מול כל שמות התואר. לדוגמה,

He seems less motivated than he was in the past (הוא נראה עם פחות מוטיבציה ממה שהיה בעבר).

Their brand is less famous in Asia than in Europe (המותג שלהם פחות מפורסם באסיה מאשר באירופה).

Is the organization less wealthy than it used to be? (האם הארגון פחות עשיר ממה שהיה פעם?).

שימוש ב- Than

עם כל סוג של השוואה, אנו משתמשים ב- than מול האדם השני או האובייקט. לדוגמה:

Our new warehouse is bigger than our old one (המחסן החדש שלנו גדול יותר מהישן שלנו).

In my opinion, local projects are less interesting than international ones (לדעתי, פרויקטים מקומיים פחות מעניינים מאשר בינלאומיים).

כאשר לא מתייחסים לאדם השני או לאובייקט, אין צורך להוסיף than. לדוגמה, 

Our new warehouse is bigger (המחסן החדש שלנו גדול יותר).

In my opinion, local projects are less interesting (לדעתי פרויקטים מקומיים פחות מעניינים).

השוואות לא סדירות

כמקובל באנגלית, יש כמה השוואות שאינן סדירות ואינן עוקבות אחר הכללים שלמעלה. 

Good – better (טוב - טוב יותר)

Your design looks better than mine. Let’s use that (העיצוב שלך נראה יותר טוב משלי. בואו נשתמש בזה).

Bad – worse (רע - רע יותר). 

Forgetting a meeting is worse than arriving late (לשכוח פגישה זה יותר גרוע מלהגיע מאוחר).

Far – further (רחוק - רחוק יותר).

Some customers pay more for the delivery because they are located further away than others (חלק מהלקוחות משלמים יותר עבור המשלוח כי הם ממוקמים רחוק יותר מאחרים).

Fun – more fun (כיף - יותר כיף).

Working in a team is more fun than working alone (לעבוד בצוות זה יותר כיף מאשר לעבוד לבד).

שימוש ב- much

על מנת לחזק את המשמעות של שם תואר השוואתי, ניתן להוסיף much (׳הרבה׳). פשוט מוסיפים בצמוד ולפני התואר ההשוואתי. לדוגמה: 

The new software system is much easier to use than the old one (מערכת התוכנה החדשה הרבה יותר קלה לשימוש מאשר הישנה).

Using a local supplier is much quicker than using a foreign supplier (שימוש בספק מקומי הוא הרבה יותר מהיר מאשר שימוש בספק זר).

I find visiting customers much more interesting than staying in the office (אני סבור כי ביקור לקוחות הוא הרבה יותר מעניין מאשר להישאר במשרד).

Is it much less expensive to order goods in bulk (האם זה הרבה פחות יקר להזמין מוצרים בכמויות גדולות?).

ביטוי (חוסר) שוויון

כאשר אנו רוצים לומר ששני אנשים או דברים זהים או לא זהים, אנו יכולים להשתמש בכמו + שם תואר + כמו (as + adjective + as). לדוגמה,

The E68 model is as efficient as the E69 model. They are equally efficient (דגם E68 יעיל כמו דגם E69. הם יעילים באותה מידה). 

The new CEO is not as experienced as the previous CEO. (They are not equally experienced.) המנכ"ל החדש אינו מנוסה כמו המנכ"ל הקודם. הם לא מנוסים באותה מידה.

ביצוע השוואות באנגלית היא מיומנות חשובה שאפשר להשתמש בה ביומיום ובעבודה. תרגלו עכשיו על ידי ביצוע החידון הבא.

תרגולים נוספים
תרגול בנושא משפטי התניה באנגלית: Zero Conditional Sentence

משפט תנאי האפס הוא אחד מארבעה סוגים של משפטי התניה היפותטיים באנגלית (Conditional Sentences). באילו מצבים נוכל להשתמש בו ומדוע? גלה כאן.

דרכים שונות לשימוש ב- Used To

האם אתם יודעים של- Used To יכולות להיות שתי משמעויות שונות מאוד? המשיכו לקרוא כדי לגלות מה הם ואיך להשתמש בהם.