אנחנו מתחייבים לאיכות

בוול סטריט לא רק מדברים, אלא גם מתחייבים. לתלמידים שלנו הנרשמים לקורסים באורך של 3 חודשים ומעלה, תקופה בה אנו מאמינים שניתן לראות שיפור משמעותי ברמת באנגלית, אנו מספקים אחריות לאיכות המוצר, לאיכות הלמידה ולמאמץ המשותף שלנו ביחד אתכם להצליח ולהתקדם ברמות האנגלית.

דוגמה: תעודת אחריות - חוזה אונליין - משלושה חודשים ומעלה.

לאור תעודה זו, אנו אחראים כלפי הלקוח/ה: _____________________

שילמד/תלמד בתקופה שבין dd/mm/yyyy לבין dd/mm/yyyy _______

בקורס WSI-אונליין למשך __ חודשים לפי הסכם שמספרו ____________

כדלקמן:

הלקוח יהיה זכאי להחזר בתנאים המפורטים להלן:

אם בתום התקופה הנ"ל לא יגיע הלקוח לרמה הצפויה של ידיעת השפה האנגלית בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

תנאים כלליים:

 1. שיטת הלימוד.
  שיטת הלימוד בWall Street English מורכבת משני שלבים עוקבים: לימוד פרטני באמצעות מולטימדיה וכן שיעורי אונליין מסכמים עם מורה (Encounter) (להלן: "לימודי הליבה"). לפי שיטה זו, זכאי הלקוח, במשך כל התקופה שנקבעה בהסכם, ללמוד במסגרת השיטה במשך כמה שעות שירצה במולטימדיה וכן ארבעה שיעורים מסכמים לרמה, בהתאם לתקופת הקורס שרכש. על-מנת שתעודת אחריות זו תהיה תקפה, יצטרך הלקוח ללמוד במהלך הקורס במשך 4 שעות בשבוע של לימודי ליבה, או יותר, כפי שמתועד במעקב הממוחשב של החברה. היקף לימודי זה, מהווה תנאי הכרחי לכניסת תעודת אחריות זו לתוקף.
 2. הערכת ההתקדמות בלימודים.
  שיטת הלימוד בWall Street English מאפשרת ללקוח לקבל באופן שוטף הערכה עצמית על ביצועיו וכן בחינות התקדמות המעריכות את הישגיו הלימודיים בתום כל שלב ושלב. מעבר מרמה לרמה יתאפשר ללקוח לאחר שיעבור בהצלחה את בחינת ההתקדמות המסכמת של כל רמת לימוד. Wall Street English שומרת לעצמה את הזכות לקיים בדיקות ובחינות נוספות על-מנת לבדוק את קצב התקדמות הלקוח.
 3. מהות ההתחייבות.
  Wall Street English מתחייבת, כי לקוח אשר עמד בתנאי היקף הלימוד הנדרשים בסעיף 1 במשך כל התקופה, ישלים לכל הפחות
  בכל תקופת לימודיו רמת לימוד אחת בשלושה חודשים בהתאם לקורס שרכש במסגרת הסכם ההתקשרות.
 4. מימוש האחריות.
  בתום תקופת הלימודים, לקוח אשר עמד בתנאי הקבוע בסעיף 1 בנוגע להיקף הלימודים, אך לא השלים את הרמות כמפורט בסעיף 3 לעיל, יוכל לבחור באחת משתי האפשרויות: תוספת זמן להשלמת היקף הרמות המפורט בסעיף 3 או קבלת החזר יחסי בגין מספר הרמות שלא הושלמו בהתאם לאמור בסעיף 3 (שווי רמה לביצוע ההחזר יחושב על-פי חלוקת הסכום ששולם במספר הרמות המתאימות על פי סעיף 3). לא ישולמו הפרשי ריבית ו/או הצמדה בגין סכום זה. ההחזר יינתן בתום 21 יום מיום הצגת תעודה זו וכן הצגת הקבלות על התשלום. בחר הלקוח באחת החלופות, יאבד את זכותו לבחור בחלופה אחרת.

חתימת הלקוח

תעודת זהות הלקוח

תאריך

סגירת תפריט
Call Now Button
×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן