להתחלת המבחן, מלאו את הפרטים הבאים:1. What’s your name?

 
 
 
 

2. ___ a cigarette? – No thanks, I don’t smoke

 
 
 
 

3. Sorry I can’t talk now; ___ a very good program on TV

 
 
 
 

4. You don’t understand what I’m saying, ___

 
 
 
 

5. Mrs. Wilson usually ___ to work

 
 
 
 

6. What’s the time? – ___ 5:45

 
 
 
 

7. Haven’t you finished that job? – Not____

 
 
 
 

8. How old are you? – I ___ 16

 
 
 
 

9. What’s your job? – ___ secretary

 
 
 
 

10. ___ are you from? – I’m from France

 
 
 
 

Question 1 of 10

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות