להתחלת המבחן, מלאו את הפרטים הבאים:1. Every day I _____ to work at nine o’clock.

 
 
 
 

2. Right now I _______ to the radio.

 
 
 
 

3. I ________ a new bike yesterday.

 
 
 
 

4. The weather today is even ________ than yesterday.

 
 
 
 

5. How _______ people can you see outside?

 
 
 
 

6. I haven’t been to London ______ three years.

 
 
 
 

7. If you don’t hurry up now, you ______ late for school.

 
 
 
 

Question 1 of 7

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות