אנגלית מוכרת כשפה הפופולרית ביותר בעולם, מה שהופך אותה לשפה הדומיננטית ביותר בעולם העסקים.

כישורי שיחה באנגלית עסקית חיוניים לקידום בעבודה, אשר הופכים במהירות לדרישה בכל התחומים. שיפור אוצר המילים באנגלית עסקית, יעזור לך לעבוד בצורה יעילה יותר ולפתוח הזדמנויות קריירה חדשות.

בין אם תרצה להרשים מעסיק פוטנציאלי, אם יש לך תפקיד בעבודה הדורש נסיעות עסקים בינלאומיות תכופות או שאולי תרצה לנסות את כישוריך ולהתקבל לחברה בינלאומית, לכל אחד מצבים הללו אתה צריך להיות מסוגל לתקשר ברמה מתקדמת של אנגלית עסקית.

המיומנות לתקשר בצורה מועילה, היא תכונה הכרחית לכל איש עסקים או יזם. השימוש באוצר מילים באנגלית העסקית היא ללא ספק ההשקעה הטובה ביותר שתוכל להעניק לקריירה שלך.

מילים נפוצות באנגלית עסקית - אוצר מילים

המילה באנגליתהתרגום בעברית
liabilityאחריות
reorganisationארגון מחדש
guaranteeבאחריות
securityביטחון
commercial bankבנק למסחר
redemptionגאולה
 reportדו"ח 
issued capitalהון מונפק
nominal capitalהון נומינלי
paid up capitalהון ששולם
loanהלוואה
discountהנחה

Strongly agreeing

הסכמה חזקה
votingהצבעה
voting on show of handsהצבעה בהרמת יד
voting on a pollהצבעה בסקר
allotmentהקצאה
amalgamationהתמזגות
Companyחברה
subsidiary companyחברה בת
foreign companyחברה זרה
limited companyחברה מוגבלת
limited company by guaranteeחברה מוגבלת בערבות
holding companyחברת אחזקות
debtחוב 
obligationחובה
current accountחשבון עובר ושב
invoiceחשבונית
Delayלדחות
depositלהפקיד
interrupteלהפריע
summorizeלסכם
articleמאמר
foreign countryמדינה זרה
board of directorמועצת מנהלים
local currencyמטבע מקומי
conclusiveמכריע
directorמנהל
managerמנהל
liquidatorמפרק
receiver offcial receiver solvent solvencyמקלט מס
pollמשאל
incorporatedמשולב
contingentמשלחת
Participantמשתתף
Attendeesמשתתפים בפגישה

Strongly disagreeing

מתנגד בתוקף
managing directorנגיד
issueנושא
topicנושא
Absenteesנעדר
arrangmentסדר
capitalעיר בירה
liableעלול
commissionעמלה
insolventפושט רגל
incorparationפירוק
liquidationפירוק
actionפעולה
insolvencyפשיטת רגל
compromiseפשרה
consolidationקונסולידציה
subsistingקיים
Net Revenueרווח נקי
Acquisitionרכישת חברה
callשיחה
Small talkשיחת חולין
corporationתאגיד
Corporationתאגיד
claim , suitתביעה
contributoryתורם
memorandumתזכיר
certificate of shareתעודת מניה
regulations of the companyתקנות החברה
prospectusתשקיף
decideלהחליט
סגירת תפריט
Call Now Button
×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן